خانه عرب ها

خانه عرب ها یزد در محله شاه ابوالقاسم، کوچه رو به روی مسجد چهل محراب این شهر قرار گرفته. خانه عرب ها از دو خانه تشکیل شده که قدمتشان به حدود صد و سی سال می رسد. بانی خانه جنوبی، مشهور به خانه محمودی، حاج محمدکاظم عرب و بانی خانه شمالی مشهور به خانه داورها، حاج ابوالقاسم عرب است که هر دو ار فرزندان حاج محمدعلی عرب بودند. خانه عرب ها یزد مجموعه ای است از چند حیاط در میان فضاهای بسته و نیم باز، به جز فضاهای باز صرفا ارتباطی یا خدماتی، شش حیاط مرکزی در این مجموعه وجود دارد که هر یک کانون بخشی مستقل محسوب می شود؛ هر چند که خانه حیاط کوچک هفتمی در طبقه دوم دارد. اغلب حیاط های خانه یا ورودی مشترک دارند یا با راهروها و دالانهایی به یکدیگر مرتبط می شوند. این مجموعه تقریبا در امتداد شمال غربی- جنوب شرقی گسترش یافته و در نتیجه یک ضلع حیاط ها – همه مستطیل شکل- در سمت قبله واقع شده است. معمولا در میانه جبهه قبلی حیاط ها، مهم ترین اتاق یا ایوان اصلی آن بخش قرار گرفته و به این ترتیب این جبهه اعتبار یافته است.

 

همچنین ببینید

آتشکده یزد

آتشکده یزد محل نگهداری آتش مقدس زرتشتی در شهر یزد و نیایشگاه زرتشتیان ساکن در …