غار گلیجیک

غار گلجیک زنجان یکی از شش غار آهغار گلجیک زنجان یکی از شش غار آهکی کشف شده در این استان است.کی کشف شده در این استان است.این غار در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان، در ارتفاعات مشرف به روستای «گلجیک» و «آقبلاغ زنجان» ، از توابع شهرستان زنجان واقع شده‌است و در حال حاضر، راه سواره‌رو ندارد و راه آن را باید پیاده نمود.این غار عظیم که به‌طور طبیعی، از فرسایش سنگ‌های آهکی موجود در آن پدیده آمده، ابعاد آن ۷۰۰×۱۰۰ متر و ارتفاع تقریبی آن ۵۰ متر است. با داشتن آب و هوای مناسب، پناهگاه و مسکن انسان‌های دوران پیش از تاریخ بوده‌است.

بعد قبلی
بعد قبلی

همچنین ببینید

غار خرمنه سر

غار خرمنه سر در فاصله ۱۱۰ کیلومتری شهر زنجان و ۲۲ کیلومتری شهر آب‌بر (مرکز …