آرامگاه تیموری

این بنای تاریخی در ۶ کیلومتری شیروان و در قسمت شمال شرقی مقبره امام زاده حمزه رضا (ع) واقع شده‌است. مقبره تیموری شیروان، در زیر، دارای نقب‌هایی به طرفین است. عده‌ای از آگاهان معتقدند که یکی از این نقب‌ها تا روستای قلعه زو، در ۲۰ کیلومتری بنای مقبره، امتداد داشته‌است که آثار آن دقیقاً مشخص نمی‌شود؛ ولی تا فاصله ۲۰۰ متری ادامه دارد؛ و در بلندیهای روستای قلعه زو می‌توان آثار باقی مانده از قلعه ساخته شده در زمان تیموریان را مشاهده کرد.

بعد قبلی
بعد قبلی