کرمان

استان کِرمان پهناورترین استان ایران با مرکزیت شهر کرمان است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ و بر اساس آمار مرکز آمار ایران برابر با ‌‌۳،۱۶۴،۷۱٨ نفر بوده‌ است. کرمان با در بر گرفتن بیش از ۱۱ درصد از وسعت ایران با حدود ١٨٣١٩٣ کیلومتر مربع نخستین استان پهناور ایران می‌باشد.کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود. کرمان مهمترین شهر جنوب شرق ایران است. استان کرمان همچنین بیش از ۶۶۰ اثر ملی ثبت شده دارد و از استان‌های تاریخی ایران میباشد.استان کرمان ۷ اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو از جمله ارگ تاریخی بم،باغ شاهزاده ماهان، دهکده صخره‌ای تاریخی میمند درشهربابک،کویرلوت و سه قنات دارد و رتبه نخست ایران را از این حیث دارد.