کردستان

کردستان به منطقه‌ای تعریف‌شده به صورت تقریبی از نظر جغرافیایی و فرهنگی گفته می‌شود که بیشتر ساکنین آن کرد هستند و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم کردی در آن بنا شده‌است.کردستان منطقه‌ای را از شمال غربی زاگرس تا شرق توروس را دربردارد.این منطقه حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد. به‌طور کلی کردستانات از چهار بخش کردستان ایران (ڕۆژههڵات کوردستان/شرق کردستان)، کردستان ترکیه (باکور کوردستان/شمال کردستان)، کردستان عراق (باشور کوردستان/جنوب کردستان) و کردستان سوریه (ڕۆژئاوا کوردستان/غرب کردستان) تشکیل شده‌است.