پایگاه مطالعات زبان فارسی

پیوندهای  مرتبط با زبان وادبیات فارسی نمایندگی های بنیاد سعدی

 

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1.  

مرکز تحقیقات فارسی اییران وپاکستان

http://ipips.ir

 

 

 1.  

فصلنامه دانش وابسته به مرکز تحقیقات زبان فارسی پاکستان

http://www.thedanesh.com

 

 

 1.  

نشریه قند پارسی

وابسته به مرکز تحقیقات فارسی هند

 

http://newdelhi.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=158&pageid=33467

 

قندِ پارسي كوششي است به‌قصد ارائه آراي استادان و پژوهشگران هند و بعضاً ايران در معرّفي و نقد آثار نگاشته شده به‌زبان فاخر فارسي از گذشته تاكنون و شرح احوال اديبان و فرهيختگان و ديگر پديدآورندگان اين آثار، به‌ويژه در هند.

 1.  

فهرست توصیفی نسخ خطی مرکز تحقیقات فارسی هند

http://newdelhi.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=158&pageid=35772

 

 

 1.  

دوفصلنامۀ علمی- ترویجی رودکی

http://www.rudaki.org

 

هدف این شناساندن میراث هزارودویست‌سالۀ زبان و ادب فارسی و تأثیر آن در زبانها و فرهنگ‏های ازبکی، قرقیزی، ترکمنی و قزاقی آسیای مرکزی از سدۀ سوم قمری تاکنون است.

 1.  

آموزش زبان فارسی به اردو

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=162130

 

خانه فرهنگی ج. ا. ایران در لاهور

 

سايت هاي دانشكده­هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه­هاي ايران

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1. 1

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران

http://plfl.azad.ac.ir

 

سايت شامل اخبار و اطلاعيه­هاي مربوط به دانشكده و معرفي گروه­هاي آموزشي در مقاطع كارشناسي پيوسته، ناپيوسته و ارشد است دانشكده دو فصلنامه (علمي و پژوهشي) و (زبان و ترجمه) را چاپ مي­­كند.

 1. 2

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه تبريز

http://journals.tabrizu.ac.ir/list_28.html

 

دانشكده در پنج گروه آموزشي 1- زبان و ادبيات فارسي 2- فرهنگ و زبان­هاي باستاني 3- زبان و ادبيات فرانسه 4- زبان و ادبيات انگليسي 5- فلسفه فعاليت ميكند. سايت به معرفي نشريات دانشكده و همچنين نشريه زبان و ادبيات فارسي مي پردازد.

 1. 3

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي داشنگاه علامه طباطبايي

http://litd.atu.ac.ir

 

سايت شامل معرفي دانشكده و گروه هاي زير مجموعه، بانك­هاي اطلاعاتي (آنلاين) و معرفي كرسي­هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره است

 1. 4

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

http://literature.iauctb.ac.ir/fa

 

شامل معرفي دانشكده و همچنين راهنمايي استفاده از كتابخانه ديجيتال است

 1.  

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

http://adabiat.iauk.ac.ir

 

شامل بخش اخبار دانشكده و معرفي اساتيد دانشكده ها است.

 1. 7

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

http://ltr.ui.ac.ir

 

شامل معرفي دانشكده و گروههاي آموزشي زير مجموعه و اعلام همايش­ها است. نشريات فنون ادبي و گوهر گويا در آن به فعاليت مشغول هستند. داراي قطب علمي زبان و ادبيات فارسي ميباشد كه قابليت لينك به آن وجود دارد.

 1. 8

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

http://literature.ut.ac.ir

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران به عنوان قطب برنامه ريزي آموزش زبان و ادبيات فارسي شناخته شده است سايت شامل پايگاه نشريات الكترونيكي دانشكده ادبيات ميباشد و نشريه زبان و ادبيات فارسي نيز در اين گروه منتشر مي­شود.

 1. 9

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Pages/default.aspx

 

اطلاع رساني آخرين اخبار دانشكده، معرفي دانشكده، اطلاعيه جلسات دفاع دانشجويان، اطلاعيه كنفرانس­ها و سمينارها، دسترسي به مجله­هاي دانشكده ادبيات

 1. 10

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2271

 

شامل تاريخچه دانشكده، معرفي ليست دروس، دسترسي به كتابخانه­هاي دانشگاه، ليستي از نشريات فارسي و لاتين و معرفي موزه­هاي شيراز

 1. 11

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان

http://www.guilan.ac.ir/hum

 

شامل آخرين اخبار و اطلاعيه­هاي دانشكده، ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه و ارتباط با كتابخانه مركزي دانشگاه

 1. 12

دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي

http://www.um.ac.ir/Faculty-depart-dn-1205-id-12.html

 

مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد كه شامل معرفي دانشكده و گروههاي آموزشي، نام اساتيد و معرفي فصلنامه دانشكده است

 1. 13

دانشكده ادبيات، زبان ها و تاريخ دانشگاه الزهرا

http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/82/Default.aspx

 

شامل اخبار و معرفي دانشكده و گروه هاي آموزشي ميباشد دو فصلنامه زبان پژوهي نيز در سايت قابل رويت و مطالعه ميباشد.

 1. 14

دانشكده زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

http://languages.srbiau.ac.ir

 

شامل معرفي دانشكده و دريافت چكيده پايان نامه ها و اطلاع رساني جلسات دفاع و همچنين دستيابي به نشريات دانشكده ميباشد

 1. 15

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي و احد كرمانشاه

http://www.human.iauksh.ac.ir/page.aspx?id=434feb26-63a8-45ee-89d6-eff3a631194f

 

سايت به دو زبان فارسي و انگليسي فعال است و شامل معرفي دانشكده و رشته هاي زير مجموعه از جمله گروه زبان و ادبيات فارسي و چارت درسي ميباشد

 1. 16

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

http://www.iau-arak.ac.ir/Amuzesh/department/dens.htm

 

به معرفي اساتيد رشته هاي دانشكده مي پردازد

 1. 17

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

http://www.iaukhoy.ac.ir/D_ensani

 

سايت شامل معرفي دانشكده و معرفي اهداف پژوهشي دانشكده است. بخش گروه زبان فارسي در حال تكميل اطلاعات است. قابليت ليتك به چند سايت مفيد را دارا است

 1. 18

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

http://www.iausdj.ac.ir/literature/Pages/Default.aspx

 

مجله علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي در سايت قابل استفاده است

 1. 19

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir

 

شامل معرفي دانشكده و معرفي فصلنامه تخصصي جستارهاي ادبي ميباشد

 1. 20

دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir/?siteid=23&pageid=683&owner=683

 

سايت شامل معرفي دانشكده و معرفي گروه زبان و ادبيات فارسي است كه برنامه هاي آينده و اقدامات آينده گروه را توضيح داده است و همچنين اطلاعات استادان، دانشجويان، كارمندان و اطلاع از برنامه پايان نامه ها و اطلاعيه­ها است.

 سايت هاي  نشريات ادبي

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

1

پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/list_3.html

 

مجلات به ترتيب حروف الفبا و همين طور فهرست موضوعات قابل دستيابي است

2

پرتال جامع علوم انساني/ ادبيات

http://ensani.ir/fa/mags/magazines.aspx

 

شامل آشنايي با انواع ادبيات، قوالب شعر، گونه هاي نثر، علوم ادبي، ادبيات جهاني، سبكها و جريان هاي ادبي و بسياري مطالب سودمند و كاربردي است

4

دو فصلنامه  پژوهشنامه فرهنگ و ادب

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3361&Name

 

 

 صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رودهن

امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد

5

دو فصلنامه ادبيات عرفاني

http://adabiat.alzahra.ac.ir/adabiat/tabid/229/Default.aspx

 

مجله ايي علمي- پژوهشي مربوط به دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا كه فايل Pdf  آن قابل استفاده ميباشد.

6

دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1149&Name

 

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي. امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.

7

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4169&Name

 

صاحب امتياز: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان

امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.

8

 دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنايي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=2345&Name

 

صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان

امكان دستيابي به شماره­هاي قبل وجود دارد.

9

دو فصلنامه زبان پژوهي

http://jlr.alzahra.ac.ir

 

صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا(س)

شامل اطلاعات آخرين شماره و امكان دسترسي به آرشيو شماره هاي گذشته را دارا ميباشد.

10

دو فصلنامه سه علامه (ادبيات و عرفان)

http://3allameh.tabrizu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/1746

 

نشريه مربوط به موسسه علوم اسلامي – انساني دانشگاه تبريز است امكان دستيابي به اطلاعات همايش هاي برگزار شده انتشارات موسسه برنامه ها و فعاليتهاي موسسه و طرحهاي تحقيقاتي ميسر ميباشد.

11

دو فصلنامه فنون ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4047&Name

 

صاحب امتياز: معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اصفهان امكان دستيابي به شماره هاي قبل موجود است.

12

فصلنامه ادب (فرهنگي، ادبي)

http://fa.bishkek.icro.ir

 

در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- بيشكك قابل دستيابي است و نسخه فارسي و قرقيزي – روسي آن نيز دانلود ميشود.

13

فصلنامه سينا (فرهنگي، ادبي ، عرفاني)

http://fa.tashkent.icro.ir/uploads/228_156_Sino_32.pdf

 

اطلاعات كلي مجله در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- تاشكند قابل مطالعه است.

14

فصلنامه رودكي (ادبي، فرهنگي)

http://dushanbe.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=185&pageid=7558

 

در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- دوشنبه معرفي شده است و امكان دانلود مقالات مجله نيز ممكن است.

15

فصلنامه  زبان و ادب فارسي

http://journals.tabrizu.ac.ir/list_28.html

 

يكي از نشريات دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ميباشد كه چكيده مقالات قابل دستيابي است.

16

فصلنامه  پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4734

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد

 امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

17

فصلنامه ادبيات پايداري

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4406&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

18

فصلنامه ادبيات تطبيقي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4237&Name

 

صاحب امتياز:دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

20

فصلنامه ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4713

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

21

فصلنامه بوستان ادب

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3964&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

22

فصلنامه پژوهش ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=5160

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

23

فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2021&Number=20

 

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

امكان دانلود مقالات ميسر است

24

فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات  تطبيقي

http://cll.journals.modares.ac.ir

 

صاحب امتياز: دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

دربرگيرنده گرايشهاي متنوعي در حوزه ادبيات تطبيقي (روايت شناسي تطبيقي، اسطوره شناسي تطبيقي، استعاره شناسي تطبيقي، بلاغت شناسي تطبيقي، متن شناسي تطبيقي، تصوير شناسي تطبيقي، تخيل شناسي تطبيقي) ميباشد.

امكان دانلود مقالات ميسر ميباشد

25

فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3657&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

26

فصلنامه پژوهش هاي زباني

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6104&Number=101

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

امكان دانلود مقالات ميسر است

27

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4219

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

28

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1373&Number=58

 

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي

امكان دستيابي به مقالات موجود است

29

فصلنامه پژوهشهاي ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1142&Name

 

صاحب امتياز: انجمن زبان و ادبيات فارسي

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

30

فصلنامه تاريخ ادبيات

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4256&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

31

فصلنامه تخصصي زبان و ادب فارسي

http://www.iausdj.ac.ir/farsi/Pages/Default.aspx

 

صاحب امتياز: دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد سنندج

امكان دستيابي به جديدترين شماره مجله ميسر است

32

فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

http://www.bahareadab.com

 

فصلنامه ای خصوصی است که توسط آقای دکتر اُمید مجد بنیانگذاری شده است .

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي مجله موجود است

33

فصلنامه جستارهاي ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4528&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي،(دانشگاه فردوسي مشهد)

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

34

فصلنامه زبان پژوهي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4615&Name

صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

35

فصلنامه متن پژوهي ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1402&Name

 

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

36

فصلنامه زبان و ادب پارسي

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1801&Number=48

 

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي

امكان دستيابي به آخرين شماره مجله و شماره هاي قبلي موجود است

37

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4309&Name

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

38

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4884

 

 صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

39

فصلنامه علمي و پژوهشي ادب پژوهي

http://research.guilan.ac.ir/adab

 

صاحب امتياز: دانشگاه گيلان

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

40

 

فصلنامه مطالعات و تحقيقات ادبي

http://jls.tmu.ac.ir

 

صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران)

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

41

فصلنامه نامه فرهنگستان

http://www.persianacademy.ir

 

صاحب امتياز: فرهنگستان زبان و ادب فارسي

حوزه هاي موضوعي در خصوص: تحقيقات زبانى و ادبى‌، زبان و فرهنگ ايران باستان‌، فنون بلاغى‌، تحليل متون‌، گويش‌هاى ايرانى‌، فرهنگ مردم‌، نقد و بررسى آثار ادبى كهن و نقد و بررسى شعر و ادبيات داستانى معاصر

42

فصلنامه نقد ادبي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4115

 

صاحب امتياز: مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است.

43

فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي(

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3335&Name

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است

44

فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي)

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4193

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است

45

فهرست نشريات فارسي مصوب گروه  علوم انساني

http://www.sid.ir/fa/Subject.asp?ID=5

 

در سايت اطلاعات علمي مركز جهاد دانشگاهي نشريات مربوط به گروه علوم انساني قابل دستيابي است و با انتخاب مجلات امكان دستيابي به مطالب آن وجود دارد

46

 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1921

 

صاحب امتياز: دانشگاه يزد

امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد

47

ماهنامه ادبستان فرهنگ و هنر

http://www.ettelaat.com

 

مجله به صورت فيزيكي قابل دستيابي است

49

ماهنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی

http://www.ensani.ir/fa/16878/magazine.aspx

 

با ورود به اين سايت به طور مستقيم از سايت پرتابل جامع علوم انساني ميتوان استفاده كرد و امكان استفاده از مقالات را داراست

50

مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان

https://jpl.ut.ac.ir

/

صاحب امتياز: دانشگاه تهران

به صورت فصلنامه منتشر ميشود و شماره هاي جديد و گذشته آن قابل دستيابي ميباشد

51

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني

https://jolr.ut.ac.ir

/

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

مطالب شماره هاي قبلي قابل دستيابي است

52

فصلنامه گوهر گويا

http://uijs.ui.ac.ir/jpll/browse.php?&slct_pg_id=45&sid=1&slc_lang=fa

 

صاحب امتياز: انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

امكان دستيابي به آخرين شماره و آرشيو مجلات ميسر است

 

53

فصلنامه متن شناسي ادب فارسي

http://uijs.ui.ac.ir/rpll/browse.php?&slct_pg_id=45&sid=1&slc_lang=fa

 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

امكان دسيابي به آخرين شماره و آرشيو مجلات ميسر است

 

 سايت هاي ايران شناسي

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1.  

بنياد ايران شناسي

www.iranology.ir

 

شامل آشنايي با بنياد، شعبه­ها، انتشارات، اخبار و معرفي كتاب­هاي تازه بنياد، آشنايي با فرهيختگان و مشاهير ايران، اطلاعات ملي ايران، ايران شناسان خارج از كشور و مراكز ايران شناسي در داخل و خارج از كشور ميباشد.

 1.  

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

بخش زبان وادبیات فارسی

http://www.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=32247

 

آشنايي با جغرافيا، اقتصاد، تاريخ، اديان و مذاهب، فلسفه، هنر، مردم شناسي، ميراث فرهنگ، ايرانگردي، ادبيات، زبان و خط ايران

 1.  

ايران را بگرديم

http://www.beinabein.com

 

سفرنامه اي مصور با هدف معرفي بخش هاي مختلف ايران كه شايد كمتر ديده و معرفي شده باشند و به ساير وبلاگها و سايت هاي معرفي شهرهاي ايران متصل ميباشد

 1.  

ایرانگردی-گردشگری-نقشه-ایران-تور-سفر

 

http://iran-travel.blogfa.com/cat-20.aspx

 

اطلاعات عمومی ایرانگردی آشنایی با استان های کشور مسیر های عمومی ایرانگردی به تفکیک هر استان جاذبه های گردشگری ایران جاذبه های توریستی ایران ….

 1.  

سايت جامع گردشگري

http://www.anobanini.ir/index/fa

به معرفي شهرهاي مختلف ايران ميپردازد

 

 

http://www.irpedia.com

 

سايت به زبان انگليسي و شامل معرفي ايران، جاذبه ها و عكس هايي از آن ميباشد

 

  سايت هاي فرهنگ­ لغت

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1. 11

آريان پور

http://aryanpour.com

 

شامل ترجمه كلمات از انگليسي به فارسي، فارسي به انگليسي و انگليسي به انگليسي ميباشد

 1. 12

ديكشنري فارسي

http://www.dictionary-farsi.com

 

سايت شامل ترجمه اصطلاحات، ضرب المثل­ها و كلمات از انگليسي به فارسي و بالعكس ميباشد

 1. 15

العربيه

http://alarabee.mihanblog.com/extrapage/18

شامل برنامه دانلود ديكشنري نبراس عربي به فارسي و بالعكس

 1. 17

دهخدا

http://www.loghatnaameh.com

 

 

(فيلتر است)

هدف پروژه لغت نامه آزاد، توسعه لغت نامه فارسی برپایه لغت نامه دکتر علی اکبر دهخدا در شبکه وب است.

 

 1. 19

پارس

http://www.parstranslator.net/far/webdic.htm

 

 

 

امکانات د يکشنری پارس تولز: ترجمه جمله ای، ترجمه تخصصی و عمومی، عرضه شده در سه نسخه تحت وب، تحت ویندوز و موبایل به زبان هاي فارسي و انگليسي

 1. 20

AjaxDic

http://ajaxdic.com/Default.aspx

 

 

انگلیسی به فارسی، عربی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی،آلمانی و روسی، فارسی به انگلیسی

 1. 21

فارسي

http://www.farsidic.com

 

انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی

 

 1. 22

LingvoSoft

http://www.lingvosoft.com/English-Persian-Dictionary

 

لغت نامه آنلاين انگليسي به فارسي

 1. 23

كمبريج

http://dictionary.cambridge.org

 

انگیسی به انگلیسی، انگلیسی به اسپانیایی، انگلیسی به فرانسوی در سطوح مختلف

 1. 24

لغت نامه آنلاين

http://www.parset.com/DIC

 

 

د کیشنری آنلاین به چند زبان پارساست از زبان: ایتالیایی، اسپانیایی،عربی، آلمانی، انگلیسی، فارسی به زبان ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، آلمانی، انگلیسی، فارسی

 1. 25

گوگل

http://www.google.com/language_tools?hl=en

 

مترجم گوگل مترجم آنلاین وب سایتها و وبلاگها سرویس ترجمه گوگل است كه به طور خودكار صفحات اینترنت را به زبانهای دیگر ترجمه می­كند.

 

 

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1.  

دانشگاه بين المللي امام خميني

http://www.ikiu.ac.ir/fa/page-view.php?pid=57

 

شامل آشنايي با دانشگاه و معرفي دانشكده­ها و همچنين مركز آموزش زبان فارسي مي­باشد كه اطلاعات دوره­هاي آموزشي، جذب دانشجويان غيرايراني، خبرنامه و … را پوشش مي­دهد.

 1.  

شهر مجازي زبان و ادب فارسي

http://www.farsicity.ir

 

این سایت متعلق به دانشگاه مجازی المصطفی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه می­باشد كه شامل آموزش زبان فارسي، آيين نگارش، شعر، نثر، مثل­ها، آرايه­هاي ادبي، بانك اطلاعات و كارگاه داستان است.

 1.  

مركز آموزش زبان فارسي

http://ilis.miu.ac.ir/mfa

 

 

اين سايت متعلق به جامعه المصطفي العالميه ميباشد با عنوان كامل مركز آموزش زبان و معارف اسلامي

سايت هاي آموزش زبان فارسي

 سايت هاي شعر و داستان

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1.  

انجمن شاعران ايراني

http://poetry.ir

 

سايت شامل بخش معرفي برنامه هاي پيش رو، تازه هاي كتاب، شعر، كلاس هاي آموزشي، همايش ها و … ميباشد.

 1.  

شاعران پارسي زبان

انجمن ادبي بيدل دهلوي

http://irafta.com

 

اين سايت زير نظر مدير مركز تحقيقات فارسي دهلي نو فعاليت ميكند كه شامل اطلاع از آخرين خبرها، مقاله، دفتر شعر، نقدهاي ادبي، معرفي كتاب، معرفي شاعران و مطالب مفيد ديگري ميباشد.

در انجمن های ادبی فارسی شاعران فارسی زبان هند این فرصت را می یابند تا هر ماهه با حضور در انجمن ادبی بیدل از شعر فارسی بشنوند

 1.  

كافه داستان

http://www.cafedastan.net

 

داستان کوتاه، شعر، مقاله و ترجمه منتشر می‌کند.

 1.  

گنجور

http://ganjoor.net

آثار و ديوان شاعران پارسي گو قابل دسترسي است

 1.  

احمد شاملو

http://shamlu.com/pindex.html

 

سايت به معرفي شاملو و آثارش و همچنين به معرفي ترجمه آثار او مي پردازد.

 1.  

پايگاه ادبي متن نو

http://www.matneno.com

 

متن نو » نشریه ای فرهنگی ، هنری  و ادبی است  كه شامل بخش ترجمه، خبر، داستان، شعر، فلسفه، مصاحبه، معرفي كتاب، مقاله، نقد و نظر و … ميباشد

 1.  

سهراب سپهري

http://www.sohrabsepehri.com

 

شامل معرفي سهراب و آثار و آلبوم و اشعار و تصاوير سهراب سپهري است

 1.  

فريدون مشيري

http://www.fereydoonmoshiri.org

 

سايت به دو زبان انگليسي و فارسي است كه شامل زندگي نامه، اشعار، معرفي كتاب، صداي شاعر و … است

 1.  

قیصر امین پور

http://www.qeysar.ir

 

 

 1. 1

شاعر

http://www.shaer.ir/portal/index.php

 

شامل اشعار تركي، ترانه، شاعران معاصر ايران، شاعران جهان، شعر طنز و … مي باشد

 1.  

نصور

http://nasour.net

 

سايت منبعي است در حوزه انديشه سياسي، فلسفه و ادبيات و همين طور شامل معرفي شخصيتهاي فرهنگي، معرفي كتاب و آخرين مقالات تعدادي از مجلات ادبي است

 1.  

فيروزه

http://firooze.net

 

شامل آخرين اخبار ادبي است و امكان دستيابي به داستان­هاي كوتاه و نقد داستان موجود است

 1.  

مد و مه

http://www.madomeh.com

 

بازتاب دهندهي فضاي كلي ادبيات ايران است و به نقد كتاب، نمايشنامه، گزارش و خبر و تفسيرهاي زندگي و … ميپردازد

 1.  

ادبيات ما

http://adabiatema.com

 

سايت شامل داستان، شعر، ترجمه، گپ و گفت، گزارش، تاريخ زبان پارسي، معرفي و نقد كتاب، دانلود ماهنامه ادبيات ما و … ميباشد

 

سايت هاي مراكز و انجمن‌هاي مرتبط با زبان و ادب فارسي

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

1

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

http://www.persianacademy.ir

 

به‌منظور حفظ سلامت و تقويت و گسترش و تجهيز زبان فارسي تاسيس شده است

سايت شامل معرفي فرهنگستان و اعضاي شورا، انتشارات، گروه­هاي پژوهشي، واژ­ه­هاي مصوب، دستور خط فارسي و اطلاع از آخرين اخبار ميباشد

2

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسي

http://www.anjomanfarsi.ir/portal/index.php

 

سايت شامل مقاله، اخبار و گزارشات، گفتگو و پيوند با ساير سايت­هاي ادبي ميباشد.

3

انجمن علمي نقد ادبي ايران

http://www.iaalc.com

 

 

شامل معرفي انجمن، اطلاع رساني همايش­ها، اخبار، معرفي طرح هاي تحقيقاتي، كتاب­ها و مقالات و بانك اطلاعاتي ميباشد.

4

انحمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

http://www.ispl.ir

 

سايت شامل معرفي تاريخچه و اساسنامه آن، خبرنامه، همايش­ها و اطلاع از تازه­هاي نشر مي­باشد.

5

انجمن زبان شناسي ايران

http://lsi.ir

 

شامل معرفي انجمن، نشريات، مجلات و پايان نامه­ها و اطلاع رساني همايش­ها ميباشد

6

مركز ساماندهي ترجمه

http://www.samantarjomeh.ir

 

سايت شامل بانك­هاي اطلاعاتي مراكز، مترجمين، كتب ترجمه شده ناشران، لغت نامه، فهرست كتاب­هاي ترجمه شده، تازه­هاي ترجمه و نشر، مقالات، كتابخانه ديجيتالي و … است

7

مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري

http://adabefarsi.ir

 

منابع محتوايي سايت شامل شعر ايران و جهان، داستان ايراني و خارجي، كتاب، مقالات، نقد، اطلاع رساني اخبار و جلسات و كارگاه­هاي ادبي ميباشد

8

ميراث مكتوب

http://www.mirasmaktoob.ir

 

سايت شامل اطلاع رساني در خصوص اخبار، نشست­ها و همايش­ها، طرح­هاي پژوهشي، فهرست انتشارات ميراث و … ميباشد

9

سازمان اسناد و كتابخانه ملي

http://www.nlai.ir

 

سايت شامل اخبار سازمان، اخبار كتابخانه­هاي ايران و جهان، اطلاع رساني مناسبت­ها و اطلاع از آخرين همايش­ها و كارگاه­ها، نمايشگاه­ها و تازه­هاي نشر ايران است.

10

فرهنگستان هنر

http://honar.ac.ir

 

سايت شامل اطلاع رساني آخرين اخبار، برنامه­ها، گالري آثار اساتيد و هنرمندان، معرفي كتاب، خبرنامه و نشريات فرهنگي و هنري است

11

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

http://anjom.ir

 

شامل اطلاع رساني مناسبت­ها، بزرگداشت­ها، انتشارات، طرح­هاي پژوهشي، زندگي نامه مفاخر، همايش­ها و … ميباشد.

12

 مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/PLL

 

جهت ايجاد زمينه­هاي مناسب براي رشد و توسعه تحقيقات زبان فارسي تاسيس شده است و شامل گروه مطالعات زبان فارسي، گروه مطالعات ادبيات فارسي و گروه نقد ادبي و ادبيات تطبيقي است

13

مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي

http://www.cgie.org.ir

 

به منظور تدوین و انتشار دانشنامه‌های عمومی و تخصصی و کتب مرجع در ابعاد مختلف معارف بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی بنیاد نهاده شد

و جهت اطلاع از آخرين همايش­ها، اخبار، زندگي­نامه­هاي علمي، دانشنامه و ارتباط با چند سايت مفيد ادبي قابل استفاده است

14

موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللی آموزش زبان فارسی

http://icps.ut.ac.ir

 

سايت به معرفي مركز آموزش زبان فارسي مي­پردازد كه شامل مدرسان، تقويم آموزشي، شرايط پذيرش، برگه ثبت نام، شهريه دوره­ها و … مبباشد

15

مركز سعدي شناسي

http://sadishenasi.ir

 

سايت به معرفي ويژگي­هاي شخصيت، آثار او و دوران تاريخي و اجتماعي سعدي مي­پردازد.همچنين شامل بخش­هايي از قبيل سخنراني­ها، مصاحبه­ها و نشست­هاي علمي و كتابخانه سعدي است

 

سايت هاي ديگر در حوزه زبان و ادبيات فارسي

رديف

نام سايت

آدرس

توضيحات

 1. 2

مجله ادبي پياده رو

http://piadero.ir

 

سايت شامل اشعار، انديشه و نقد، ادبيات جهان، داستان، بررسي كتاب و پيوند با سايت­هاي ادبي ديگر است

 1. 3

كتابخانه ديجيتال نور

http://www.noorlib.ir/View/fa/BookSubjects?SubjectID=2892&child=true&ParentID=0&BookListViewType=details

 

از طريق عضويت در سايت امكان استفاده از كتاب­ها به صورت الفبايي و موضوعي و ناشران ميسر ميباشد

 1. 4

پايگاه مجلات تخصصي

http://www.noormags.ir/view/fa/magazinebycategory/14

 

اطلاعات كليه مجلات به صورت موضوعي قابل استفاده است

 1. 5

پايگاه داده هاي زبان فارسي

http://pldb.ihcs.ac.ir

 

سايت شامل متن­هاي برگزيده ادبي، علمي، هنري و … است . امكان جستجوي واژه­ها و تركيب­ها وجود دارد جهت استفاده ازسايت بايد كاربر خود را به سيستم معرفي كند كه در قسمت راهنما توضيحات كامل قابل مشاهده است

 1. 6

پردازش زبان فارسي

http://persianp.ir

 

سايت شخصي آقاي مهدي محسني است كه در ابتداي فعاليت خود است و هدف آن ارائه برخي فعاليت­هاي ايشان در حوزه پردازش زبان فارسي و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام ميشود.

 1. 7

خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي

http://www.scict.ir/portal/Home/Default.aspx

 

يكي از فعاليت­هاي سايت دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني، كارگروه خط و زبان فارسي در محيط رايانه­اي است كه شامل بخش اخبار و نشريات است

 1. 8

الفباي ايران

http://alefba.raymehr.com

 

معرفي  مجموعه نرم افزار و دفترچه آموزش زبان و خط فارسي به همراه معرفي فرهنگ و ديدنيهاي ايران

با زبان واسط آلماني و انگليسي

 1. 9

ادبيات فارسي

http://adabiyatfarsi1.blogfa.com

 

وبلاگ شامل توضیحاتی درباره ی سبک های شعر فارسی . انواع نثر . معرفی شاعران و نویسندگان و آثار آنها . غزل قصیده چهار پاره مثنوی و ردیف مصراع و … است

 1. 11

دستور زبان فارسي

http://www.dastur.info/?lang=fa

به سه زبان فارسي، انگليسي و آلماني در دسترس است  مطالب در این سرفصل‌ها دسته بندی شده‌اند: نگاهی بر پایه‌هایِ واج‌شناسی، واژه‌شناسی، اسم و بندِ اسمی، صفت و بندِ صفتی، پردازه و بندِ پردازه، شماره، ضمیر، ادات و بندِ اداتی، هم‌بستگی و هم‌نشانیِ زنجیره‌ای، نشان و نشان‌بخشی، برنهشت و بندِ برنهشتی، بن‌هایِ فعل، فعل و بندِ فعلی، روی‌کردهایِ بندِ فعلی، جمله و اندام‌هایش، میانجی، هم‌بستگیِ بندهایِ جمله‌ای، وابستگیِ بندهایِ جمله‌ای، پیش‌وند و پیراوند، پس‌وند، واژه‌نامه، سیاهه عنصرهایِ زبانی، دفترنامه، و  جدولِ بن‌هایِ فعل در زبانِ پارسی

 1. 12

گنجينه باز نسخه­هاي خطي اسلامي و ايراني

http://totfim.com

 

سايت به زبان هاي فارسي، انگليسي و عربي قابل استفاده است «نسخة روز»، «پر بازديد ترين نسخه ها»، «تازه ترين نسخه ها»، «جستجو در مخزن»، «جستجو در نسخه هاي جديد» و سرويس «جستجو در مقالات منتخب از نشريات ادواري» كه در بر دارنده امكان دانلود مقالات براي علاقمندان است. دسترسي به اين خدمات، براي همگان آزاد و رايگان است.  

 1. 13

بانك اطلاعات كتب و نسخ خطي

آقا بزرگ تهراني

http://www.aghabozorg.ir

 

سايت امكان جستجوي كتاب، ليست ماخذهاي كتب، ليست كتابخانه­ها و … را دارا مي­باشد

 1. 14

كتاب نيوز

http://www.ketabnews.com/pm-a-fa.html

 

آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به كتاب در حوزه هاي ادبيات، تاريخ، دين، علوم انساني و هنر را در اختيار ما قرار ميدهد.

 1. 15

كتابخوار

http://www.ketabkhar.ir/?cat=8

 

 

معرفي آخرين كتابهاي منتشر شده در خصوص ادبيات، تاريخ، دفاع مقدس، سياست، فلسفه و عرفان و …

 1. 16

خبرگزاري كتاب ايران

http://www.ibna.ir/fa/literature

 

به اطلاع رساني آخرين اخبار در حوزه ادبيات و كتاب مي­پردازد

 1.  

ادبیات پارسی ( وبلاگ ادبی ایران)

http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/12

 

در راستای افزایش اطلاعات فرهنگی ادبی راه اندازی شده است

 1.  

سارا شعر

http://sarapoem.persiangig.com/link7/linkestan7.htm

 

این سایت دارای 1000لینک به سایت های مختلف است.

 1.  

تازه های ادبی

http://www.ccccc.blogfa.com