رودخانه سرباز

رودخانه سرباز رای شماRate this ۱ stars out of ۵.Rate this ۲ stars out of ۵.Rate this ۳ stars out of ۵.Rate this ۴ stars out of ۵.Rate this ۵ stars out of ۵. میانگین (0 آرا) چاپرودخانه سرباز    ۴/۱ رودخانه سرباز یكى از پرآبترین رودخانه‏ هاى شهرستان سرباز محسوب می شود همچنین یکی از پر آب ترین رودخانه های استان سیستان و بلوچستان است . این رودخانه از کوه های منطقه سرباز جریان پیدا کرده و به سد پیشین منتهی می شود و از سد پیشین به بعد با اسم باهوکلات در قسمت بندر گواتر چابهار به دریای عمان می ریزد . طول رودخانه: ۳۱۳ كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: ۱۴۵۰ متر، ارتفاع ریزشگاه: صفر، شیب متوسط: ۰/۵ درصد، مسیركلى: جنوب شرقى.مساحت حوضه آن در نقاط مختلف، متفاوت است، بطوریكه در ایستگاه سرباز برابر با ۲۱۹۳ و در پیردان ۲۴۴۰، در دپكور ۲۷۲۱، در محل الحاق رودخانه حیط ۳۲۸۳، زیرپشامگ ۳۷۶۹، زیر چراغان ۳۹۱۶، و در راسك ۳۹۹۰ كیلومتر مربع مى ‏باشد. آب این رودخانه در مواقع كم آبى، معمولاً از مركز بخش سرباز تا دَپْكَوْرْ دایمى است. ولى از دَپْكَوْرْ تا روستاى جَمیدَر آبى در بستر آن جریان ندارد، دوباره از روستاى جَمیدَر تا نرسیده به روستاى زِیارَتْ جاه آب جریان مى ‏یابد، ولى از زِیارَتْجاه تا پایین دست روستاى حِیط بستر آن خشك است. آنگاه از روستاى نُوبَنْدْ تا قسمت عُلیاى چراغان آب جریان دارد، از این نقطه تا نزدیكى روستاى هُدارْ بستر آن خشك مى‏باشد. سپس در نزدیكى هُدارْ جریان یافته و در پایین دست هُدار دوباره خشك شده تا اینكه در نزدیكى سد پیشین مجدداً آب در بستر آن جریان مى‏یابد. همچنین، سرچشمه و منشأ تمامى رودها داراى آب دایمى هستند .

بعد قبلی
بعد قبلی

همچنین ببینید

شهر سوخته

شهر سوخته نام بقایای دولت‌ شهری باستانی در ایران است در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر …