تالار عاج (کاخ گلستان)

تالار عاج (یا به تعبیر برخی تالار آج) یکی از تالارهای عمارت اصلی در کاخ گلستان است که بعد از تالار آینه و در سمت غرب تالار برلیان قراردارد. تاریخ احداث این تالار و حوضخانهٔ زیر آن معلوم نیست. مسلماً این تالار قبل از تالار سلام و تالار آینه ساخته شده و از بناهای دوره ناصرالدین شاه است که البته بعدها در زمان خود وی در نمای آن تغییراتی دادند تا با دو تالار دیگر هماهنگ شود. پیش از این، این تالار دارای ایوانی بوده که با تغییرات جدید، ایوان حذف، و سقفی به آن اضافه شده‌است ولی ستونهای سابق حفظ شده‌است. در این تالار در زمان ناصرالدین شاه، هدایای پادشاهان دولت‌های خارجی نگهداری می‌شد و در زمان پهلوی محل پذیرایی و برپایی مهمانیهای رسمی دربار بود؛ از این رو درآرایش درونی آن تغییرات عمده‌ای داده شده‌است.

بعد قبلی
بعد قبلی

همچنین ببینید

موزه مخصوص (کاخ گلستان)

موزه مخصوص قسمتی از حوضخانه تالار سلام ( تاجگذاری ) می باشد که در سال …