منجنیق های سیراف

منجنیق های سیرف در محل ویرانه های بندر باستانی ، که اکنون Tāheri (منطقه بوشهر) نامیده می شوند واقع شده و ساخت آنها به دوره ساسانیان و دوره های پس از اسلام باز می گردد. در این گورستان بزرگ بسیاری از مقبره های مستطیل شکل ، به طور کلی با طول برابر 210 سانتی متر ، عرض 50 سانتی متر و عمق 40 تا 60 سانتی متر ، در سنگ حفر شده و ملات سیمانی برای ساخت آنها هندسی یا برای پوشش سطح خارجی در این مکان که معمولاً به زرتشتیان نسبت داده می شود ، مقبره ها رو به غرب قرار دارند. در مقابل گورستان غربی یکی دیگر وجود دارد که ارتفاع تپه ها بیشتر و قبور بزرگتر است. در مواجهه با تپه ، به دنبال موانع طبیعی ، متر های 3 عمودی بلندی و مقبره های گسترده 2 وجود دارد که در یک شیب مرتب مانند باریک از کندوها مرتب شده اند. از آنجایی که این قبرستان در مقاطع مختلف در طول تاریخ مورد استفاده مردم ادیان مختلف بوده است ، متخصصان آن را قبرستان تمدنها خوانده اند.

بعد قبلی
بعد قبلی

همچنین ببینید

نیایشگاه مند

نیایشگاه مند مربوط به دوره اشکانیان – دوره ساسانیان است و در شهرستان دشتی، درکوه …