پل چم نمشت

بقاياي اين پل در حدود ۴ کيلومتري شمال شهرستان دره شهر ، بر روي رودخانه سيمره واقع گرديده است. اين پل به هنگام آباداني ، سيمره و طرهان را به يکديگر مربوط مي ساخته و به نظر مي رسد که از ساخته هاي دوره ساساني و مرتبط با آثار ساساني دره شهر باشد. ابودلف – جهانگرد عرب – در سفرنامه خود (۱۳۴۱ ه. ق) در توصيف اين پل مي نويسد : « ميان سيمره و طرهان ، پل بزرگ و زيبا و عجيبي برپا مي باشد که دو برابر پل خانقين است ». ياقوت حموي نيز از اين پل با عبارت « از عجايب پل هاي عالم » ياد مي کند. اين پل امروزه به صورت ويرانه اي درآمده و رودخانه نيز مسير خود را از زير آن تغيير داده است. پل چم نمشت ، در قسمت عريض تر مسير رودخانه احداث شده و در اصل حدود ۱۸ دهانه داشته که عرض هر يک از آنها به ۱۵ متر (اين مقدار ظاهراً با احتساب قطر پايه ها است و با توجه به طول پل ، دهانه ها نمي توانستند چنين عرضي داشته باشند) و طول تمام پل به ۲۷۰ متر مي رسيده است. هر پايه پل ۶×۹ متر وسعت داشته و بر بالاي تعدادي از پايه هاي شمالي ، دهانه هاي کوچکتري تعبيه شده بوده است. تخته سنگ هايي که در ساختمان پايه ها به کار رفته ، تا يک متر عرض و بيش از آن طول داشته است. طاق هاي پل با آجر برپا شده بوده اند.

بعد قبلی
بعد قبلی

همچنین ببینید

غار زینگان

ایلامی ها رسمی دارند که بر اساس آن دو هفته اول فروردین ماه را به …